MĚSTSKÝ BAZÉN KYJOV

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU

Místo: Kyjov
Status: Vyzvaná architektonická soutěž, 1. místo
Tým: Václav Navrátil, Jan Sedláček, Patrik Obr, Kateřina Zabadalova, Petra Krajčová, Jan Cihlář, Tereza Kvapilová, Alena Nekolná
Vizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations

Návrh modernizace městského koupaliště a budovy krytého plaveckého bazénu citlivě zasazuje novostavbu do stávající městské struktury v centru Kyjova a maximálně využívá současného provozního uspořádání.
Architektura zapadá do kontextu okolních rodinných domů a nijak je hmotově nebo výškově nepřevyšuje. Hmotu zjemňuje cihlová fasáda a hliníkové lamely. Návaznost na sousední rodinné domy tvoří jednopodlažní zázemí letního koupaliště. Úroveň podlahy v přízemí je zvednuta o jeden metr oproti stávajícímu terénu a umožňuje tak umístění bazénových technologií, které musí být pod úrovní hladiny bazénu, do polozapuštěného suterénu nad hladinu podzemní vody. Na nároží směrem do parku je umístěno bistro-café, doplňkový provoz oživující přilehlý park. Hlavním motivem je natočení vnitřního plaveckého bazénu o devadesát stupňů vůči celému objemu stavby. V kombinaci s celoplošným zasklením bazénové haly můžou návštěvníci vnímat propojení s venkovním areálem. Dispoziční uspořádání venkovních bazénů zůstává z velké části zachováno. Do stávajících bazénů vkládáme nové nerezové vany. Hladina vody bude zvednuta jeden metr nad stávající upravený terén. Stávající neplavecký bazén je rozdělený na relaxační bazén s atrakcemi a brouzdaliště. V prostoru mezi těmito bazény je umístěna technologie. Plavecký bazén nabízí 4 dráhy 50m, skokanské můstky a neplaveckou část.

MĚSTSKÝ BAZÉN KYJOV

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU

Místo: Kyjov
Status: Vyzvaná architektonická soutěž, 1. místo
Tým: Václav Navrátil, Jan Sedláček, Patrik Obr, Kateřina Zabadalova, Petra Krajčová, Jan Cihlář, Tereza Kvapilová, Alena Nekolná
Vizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations

Návrh modernizace městského koupaliště a budovy krytého plaveckého bazénu citlivě zasazuje novostavbu do stávající městské struktury v centru Kyjova a maximálně využívá současného provozního uspořádání.
Architektura zapadá do kontextu okolních rodinných domů a nijak je hmotově nebo výškově nepřevyšuje. Hmotu zjemňuje cihlová fasáda a hliníkové lamely. Návaznost na sousední rodinné domy tvoří jednopodlažní zázemí letního koupaliště. Úroveň podlahy v přízemí je zvednuta o jeden metr oproti stávajícímu terénu a umožňuje tak umístění bazénových technologií, které musí být pod úrovní hladiny bazénu, do polozapuštěného suterénu nad hladinu podzemní vody. Na nároží směrem do parku je umístěno bistro-café, doplňkový provoz oživující přilehlý park. Hlavním motivem je natočení vnitřního plaveckého bazénu o devadesát stupňů vůči celému objemu stavby. V kombinaci s celoplošným zasklením bazénové haly můžou návštěvníci vnímat propojení s venkovním areálem. Dispoziční uspořádání venkovních bazénů zůstává z velké části zachováno. Do stávajících bazénů vkládáme nové nerezové vany. Hladina vody bude zvednuta jeden metr nad stávající upravený terén. Stávající neplavecký bazén je rozdělený na relaxační bazén s atrakcemi a brouzdaliště. V prostoru mezi těmito bazény je umístěna technologie. Plavecký bazén nabízí 4 dráhy 50m, skokanské můstky a neplaveckou část.