ZAHRADNÍ PAVILON

Místo: Prostějov
Status: Projekt
Autor: Jan Sedláček, Václav Navrátil


Studie má za cíl rekultivovat stávající nevyužívaný dvůr kancelářské budovy v centru Prostějova. Zároveň také rozšířit kapacitu společných prostor firmy, formou zahradního pavilonu. Ten umožní sezónní pořádání porad a schůzek s klienty a také posezení spolupracovníků v době přestávek. Návrh vnímáme jako důležitý z urbanistického hlediska, kdy dochází k využití rezerv města částečným zastavěním stávajícího vnitrobloku. Vzhledem k příjemnému charakteru okolních dvorů, plných zeleně a popínavých rostlin, jsme postupným vývojem došli k měkce formované budově organického tvaru. Její tvar není samoúčelný, předcházela mu řada variant, které vždy zohledňovaly vnitřní prostor uzavíratelné zasedačky a také relativně malou hloubku pozemku. Půdorysným prohnutím je opticky i pocitově vytvořen předprostor před vlastním objektem, který zároveň uvolňuje výhled z oken stávající budovy a zabraňuje pocitu stísněnosti.

ZAHRADNÍ PAVILON

Místo: Prostějov
Status: Projekt
Autor: Jan Sedláček, Václav Navrátil


Studie má za cíl rekultivovat stávající nevyužívaný dvůr kancelářské budovy v centru Prostějova. Zároveň také rozšířit kapacitu společných prostor firmy, formou zahradního pavilonu. Ten umožní sezónní pořádání porad a schůzek s klienty a také posezení spolupracovníků v době přestávek. Návrh vnímáme jako důležitý z urbanistického hlediska, kdy dochází k využití rezerv města částečným zastavěním stávajícího vnitrobloku. Vzhledem k příjemnému charakteru okolních dvorů, plných zeleně a popínavých rostlin, jsme postupným vývojem došli k měkce formované budově organického tvaru. Její tvar není samoúčelný, předcházela mu řada variant, které vždy zohledňovaly vnitřní prostor uzavíratelné zasedačky a také relativně malou hloubku pozemku. Půdorysným prohnutím je opticky i pocitově vytvořen předprostor před vlastním objektem, který zároveň uvolňuje výhled z oken stávající budovy a zabraňuje pocitu stísněnosti.