SLOVINSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO

Místo: Ljublaň, Slovinsko
Status: Projekt
Autor: Václav Navrátil

Koncept nově navrženého Slovinského národního divadla vychází z podrobné znalosti urbanistické situace řešeného území nacházejícího se v centru města na konci pomyslné osy navržené J. Plečnikem. Objekt divadla je začleněn do vnitrobloku tak, aby bylo vytvořeno nové náměstí, předprostor využitelný pro venkovní divadelní scénu. Divadlo obsahuje velký experimentální sál pro 500 lidí, malý sál pro 100 lidí a hudební scénu pro 100 lidí. Dispoziční řešení je navrženo tak, aby při souběžném hraní v obou sálech nedocházelo k mísení diváků. Každý sál má vlastní foyer přístupné ze vstupní haly. Propojení prostorů je pouze vizuální.

SLOVINSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO

Místo: Ljublaň, Slovinsko
Status: Projekt
Autor: Václav Navrátil

Koncept nově navrženého Slovinského národního divadla vychází z podrobné znalosti urbanistické situace řešeného území nacházejícího se v centru města na konci pomyslné osy navržené J. Plečnikem. Objekt divadla je začleněn do vnitrobloku tak, aby bylo vytvořeno nové náměstí, předprostor využitelný pro venkovní divadelní scénu. Divadlo obsahuje velký experimentální sál pro 500 lidí, malý sál pro 100 lidí a hudební scénu pro 100 lidí. Dispoziční řešení je navrženo tak, aby při souběžném hraní v obou sálech nedocházelo k mísení diváků. Každý sál má vlastní foyer přístupné ze vstupní haly. Propojení prostorů je pouze vizuální.