REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ

Místo: Brno
Status: Projekt
Autor: Jan Sedláček, Václav Navrátil

Studie řeší rekonstrukci obřadní síně. Klade si za cíl pomocí dostupných prostředků zkultivovat stávající prostory sálu, které přestaly funkčně i esteticky vyhovovat svému účelu. Navržené řešení vytváří důstojné prostředí pro slavnosti jako jsou a svatby a vítání občánků, ale umožňuje také pořádání menších kulturních akcí jako jsou koncerty apod. Návrh vychází ze symetrie a zdůraznění hlavní nástupní osy, která je pohledově zakončena původní nástěnnou mozaikou. Již od vstupu je návštěvník konfrontován s běžnými prvky, jako jsou prosklené dveře, dřevěná podlaha apod. Tyto prvky jsou však jiné svým měřítkem, které je větší než je obvyklé. V kontextu obřadní síně je tak dosaženo důstojnosti a přiměřené monumentality, bez nutnosti použití tvarově a barevně přebujelých a nákladných designových prvků.

REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ

Místo: Brno
Status: Projekt
Autor: Jan Sedláček, Václav Navrátil

Studie řeší rekonstrukci obřadní síně. Klade si za cíl pomocí dostupných prostředků zkultivovat stávající prostory sálu, které přestaly funkčně i esteticky vyhovovat svému účelu. Navržené řešení vytváří důstojné prostředí pro slavnosti jako jsou a svatby a vítání občánků, ale umožňuje také pořádání menších kulturních akcí jako jsou koncerty apod. Návrh vychází ze symetrie a zdůraznění hlavní nástupní osy, která je pohledově zakončena původní nástěnnou mozaikou. Již od vstupu je návštěvník konfrontován s běžnými prvky, jako jsou prosklené dveře, dřevěná podlaha apod. Tyto prvky jsou však jiné svým měřítkem, které je větší než je obvyklé. V kontextu obřadní síně je tak dosaženo důstojnosti a přiměřené monumentality, bez nutnosti použití tvarově a barevně přebujelých a nákladných designových prvků.