MĚSTSKÝ BAZÉN KYJOV

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU

Místo: Kyjov
Status: Vyzvaná architektonická soutěž, 1. místo
Tým: Václav Navrátil, Jan Sedláček, Patrik Obr, Kateřina Zabadalova, Petra Krajčová, Jan Cihlář, Tereza Kvapilová, Alena Nekolná
Vizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations

ÚVOD
Návrh modernizace městského koupaliště a budovy krytého plaveckého bazénu citlivě zasazuje novostavbu do stávající městské struktury v centru Kyjova a maximálně využívá současného provozního uspořádání. V návrhu upřednostňujeme trvalou udržitelnost stavby, především ekonomiku výstavby, provozní soběstačnost, životnost a minimalizaci nákladů na údržbu.

URBANISMUS
Návrh se snaží vyzdvihnout přednosti lokality a nabídnout atraktivní sportovně relaxační vyžití v centru města v přímém kontaktu s parkem a s výbornou dostupností. Lineární kompozice a jemná členitost stavby zakončuje ulici Mezivodí a vytváří příjemný veřejný předprostor na hlavní pěší a cyklistické trase do centra. Optické průhledy propojují vnitřní areál s okolím. Důležitý moment je krytý průchod na letní koupaliště a vstup do krytého bazénu. Zastřešený veřejný prostor je v tomto místě rozšířený a vytváří příjemnou vstupní část.

ARCHITEKTURA
Architektura zapadá do kontextu okolních rodinných domů a nijak je hmotově nebo výškově nepřevyšuje. Hmotu zjemňuje cihlová fasáda a hliníkové lamely. Návaznost na sousední rodinné domy tvoří jednopodlažní zázemí letního koupaliště. Úroveň podlahy v přízemí je zvednuta o jeden metr oproti stávajícímu terénu a umožňuje tak umístění bazénových technologií, které musí být pod úrovní hladiny bazénu, do polozapuštěného suterénu nad hladinu podzemní vody. Na nároží směrem do parku je umístěno bistro-café, doplňkový provoz oživující přilehlý park. Hlavním motivem je natočení vnitřního plaveckého bazénu o devadesát stupňů vůči celému objemu stavby. V kombinaci s celoplošným zasklením bazénové haly můžou návštěvníci vnímat propojení s venkovním areálem. Dispoziční uspořádání venkovních bazénů zůstává z velké části zachováno. Do stávajících bazénů vkládáme nové nerezové vany. Hladina vody bude zvednuta jeden metr nad stávající upravený terén. Stávající neplavecký bazén je rozdělený na relaxační bazén s atrakcemi a brouzdaliště. V prostoru mezi těmito bazény je umístěna technologie. Plavecký bazén nabízí 4 dráhy 50m, skokanské můstky a neplaveckou část.

PROVOZ
Provozy letního koupaliště a vnitřního bazénu jsou oddělené a fungují nezávisle na sobě. Návštěvník letního koupaliště může využít kromě ležení na trávě i letní terasu tzv. „sluneční lázně“ s přilehlým barem a výhledem na celý areál. Vnitřní provoz je členěný na jednotlivé funkční celky. Po příchodu a vyzvednutí čipu na pokladně se návštěvník pohybuje svobodně. Před každým provozem je turniket, který snímá čas zde strávený. Vše se platí až při ochodu včetně občerstvení. Bazénová hala je přístupná přímo z foyer přes šatny a sprchy. Do wellness, fitness a masáží umístěných v patře je možné jít buď z foyer přes šatny v patře, nebo také ze společných kapacitních šaten v přízemí. V bazénové hale je 25m dlouhý plavecký bazén se čtyřmi dráhami. Neplavecký bazén obsahuje masážní trysky, bazénové chrliče a také dojezd tobogánu. Další součástí bazénové haly je vířivka a pára se sprchami. V patře se nachází samostatný relaxační svět wellness, fitness a masáží se společným zázemím šaten a oboustranným občerstvením. Wellness se skládá ze šesti saun různých velikostí a teploty, které jsou rozmístěné tak, aby v prostoru vytvářely příjemná zákoutí různých atmosfér. Návštěvníkům je umožněn i výstup na dvě venkovní terasy.

DOPRAVA
Dopravně urbanistické řešení dané lokality je motivováno zachováním stávajících tras a dopravních pohybů. Na základě ekonomických, provozních a prostorových možností je navržena úprava prostoru mezi areálem koupaliště a městského stadionu pro zajištění přehlednosti dopravního provozu a oddělení jednotlivých způsobů dopravy spolu s novými plochami pro parkování. Výborná dostupnost dané lokality díky její poloze v centru města umožňuje její dosažení v docházkové vzdálenosti ze všech směrů. Obslužnost veřejnou hromadnou dopravou je zajištěna polohou stávajících zastávek městské hromadné dopravy v ulici sídliště Zahradní a Komenského a polohou vlakového nádraží v docházkových vzdálenostech od 150 m do 500 m. Individuální způsob dopravy je veden ve stávající ulicí Mezivodí a pro pěší a cyklistickou dopravu také přes městský park. Navržená dopravně organizační opatření preferují kontinuitu stávajícího řešení především v zachování severojižního koridoru pro pěší a cyklistickou dopravu a usměrnění automobilové dopravy spolu se zachováním stávajícího vjezdu do areálu městského stadionu. Parkovací stání v počtu 32 míst + 3 místa pro ZTP jsou navržena jako kolmé podél vchodu do areálu koupaliště a podél příjezdové komunikace do areálu městského stadionu a jako podélné v ulici Mezivodí. Kapacitní parkování o počtu přibližně 60 – 120 míst je uvažováno v patrových garážích plánovaných v rámci projektu rekonverze pivovaru a mlékárny, které jsou v docházkové vzdálenosti 400 m a dále parkovištěm v ulici Nádražní o počtu přibližně 120 míst v docházkové vzdálenosti
500 m.

ETAPIZACE
Rekonstrukci a dostavbu celého areálu je případně možné rozdělit na jednotlivé etapy. Prvním krokem by byla úprava venkovního koupaliště včetně výměny bazénových van za nerezové. V druhé etapě by bylo postaveno nové zázemí pro venkovní areál. Třetím krokem by byla stavba budovy s vnitřními bazény, technologií a zázemím. Ve čtvrté etapě by byla vybudována část pro wellness a sluneční lázně.

MĚSTSKÝ BAZÉN KYJOV

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU

Místo: Kyjov
Status: Vyzvaná architektonická soutěž, 1. místo
Tým: Václav Navrátil, Jan Sedláček, Patrik Obr, Kateřina Zabadalova, Petra Krajčová, Jan Cihlář, Tereza Kvapilová, Alena Nekolná
Vizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations

ÚVOD
Návrh modernizace městského koupaliště a budovy krytého plaveckého bazénu citlivě zasazuje novostavbu do stávající městské struktury v centru Kyjova a maximálně využívá současného provozního uspořádání. V návrhu upřednostňujeme trvalou udržitelnost stavby, především ekonomiku výstavby, provozní soběstačnost, životnost a minimalizaci nákladů na údržbu.

URBANISMUS
Návrh se snaží vyzdvihnout přednosti lokality a nabídnout atraktivní sportovně relaxační vyžití v centru města v přímém kontaktu s parkem a s výbornou dostupností. Lineární kompozice a jemná členitost stavby zakončuje ulici Mezivodí a vytváří příjemný veřejný předprostor na hlavní pěší a cyklistické trase do centra. Optické průhledy propojují vnitřní areál s okolím. Důležitý moment je krytý průchod na letní koupaliště a vstup do krytého bazénu. Zastřešený veřejný prostor je v tomto místě rozšířený a vytváří příjemnou vstupní část.

ARCHITEKTURA
Architektura zapadá do kontextu okolních rodinných domů a nijak je hmotově nebo výškově nepřevyšuje. Hmotu zjemňuje cihlová fasáda a hliníkové lamely. Návaznost na sousední rodinné domy tvoří jednopodlažní zázemí letního koupaliště. Úroveň podlahy v přízemí je zvednuta o jeden metr oproti stávajícímu terénu a umožňuje tak umístění bazénových technologií, které musí být pod úrovní hladiny bazénu, do polozapuštěného suterénu nad hladinu podzemní vody. Na nároží směrem do parku je umístěno bistro-café, doplňkový provoz oživující přilehlý park. Hlavním motivem je natočení vnitřního plaveckého bazénu o devadesát stupňů vůči celému objemu stavby. V kombinaci s celoplošným zasklením bazénové haly můžou návštěvníci vnímat propojení s venkovním areálem. Dispoziční uspořádání venkovních bazénů zůstává z velké části zachováno. Do stávajících bazénů vkládáme nové nerezové vany. Hladina vody bude zvednuta jeden metr nad stávající upravený terén. Stávající neplavecký bazén je rozdělený na relaxační bazén s atrakcemi a brouzdaliště. V prostoru mezi těmito bazény je umístěna technologie. Plavecký bazén nabízí 4 dráhy 50m, skokanské můstky a neplaveckou část.

PROVOZ
Provozy letního koupaliště a vnitřního bazénu jsou oddělené a fungují nezávisle na sobě. Návštěvník letního koupaliště může využít kromě ležení na trávě i letní terasu tzv. „sluneční lázně“ s přilehlým barem a výhledem na celý areál. Vnitřní provoz je členěný na jednotlivé funkční celky. Po příchodu a vyzvednutí čipu na pokladně se návštěvník pohybuje svobodně. Před každým provozem je turniket, který snímá čas zde strávený. Vše se platí až při ochodu včetně občerstvení. Bazénová hala je přístupná přímo z foyer přes šatny a sprchy. Do wellness, fitness a masáží umístěných v patře je možné jít buď z foyer přes šatny v patře, nebo také ze společných kapacitních šaten v přízemí. V bazénové hale je 25m dlouhý plavecký bazén se čtyřmi dráhami. Neplavecký bazén obsahuje masážní trysky, bazénové chrliče a také dojezd tobogánu. Další součástí bazénové haly je vířivka a pára se sprchami. V patře se nachází samostatný relaxační svět wellness, fitness a masáží se společným zázemím šaten a oboustranným občerstvením. Wellness se skládá ze šesti saun různých velikostí a teploty, které jsou rozmístěné tak, aby v prostoru vytvářely příjemná zákoutí různých atmosfér. Návštěvníkům je umožněn i výstup na dvě venkovní terasy.

DOPRAVA
Dopravně urbanistické řešení dané lokality je motivováno zachováním stávajících tras a dopravních pohybů. Na základě ekonomických, provozních a prostorových možností je navržena úprava prostoru mezi areálem koupaliště a městského stadionu pro zajištění přehlednosti dopravního provozu a oddělení jednotlivých způsobů dopravy spolu s novými plochami pro parkování. Výborná dostupnost dané lokality díky její poloze v centru města umožňuje její dosažení v docházkové vzdálenosti ze všech směrů. Obslužnost veřejnou hromadnou dopravou je zajištěna polohou stávajících zastávek městské hromadné dopravy v ulici sídliště Zahradní a Komenského a polohou vlakového nádraží v docházkových vzdálenostech od 150 m do 500 m. Individuální způsob dopravy je veden ve stávající ulicí Mezivodí a pro pěší a cyklistickou dopravu také přes městský park. Navržená dopravně organizační opatření preferují kontinuitu stávajícího řešení především v zachování severojižního koridoru pro pěší a cyklistickou dopravu a usměrnění automobilové dopravy spolu se zachováním stávajícího vjezdu do areálu městského stadionu. Parkovací stání v počtu 32 míst + 3 místa pro ZTP jsou navržena jako kolmé podél vchodu do areálu koupaliště a podél příjezdové komunikace do areálu městského stadionu a jako podélné v ulici Mezivodí. Kapacitní parkování o počtu přibližně 60 – 120 míst je uvažováno v patrových garážích plánovaných v rámci projektu rekonverze pivovaru a mlékárny, které jsou v docházkové vzdálenosti 400 m a dále parkovištěm v ulici Nádražní o počtu přibližně 120 míst v docházkové vzdálenosti
500 m.

ETAPIZACE
Rekonstrukci a dostavbu celého areálu je případně možné rozdělit na jednotlivé etapy. Prvním krokem by byla úprava venkovního koupaliště včetně výměny bazénových van za nerezové. V druhé etapě by bylo postaveno nové zázemí pro venkovní areál. Třetím krokem by byla stavba budovy s vnitřními bazény, technologií a zázemím. Ve čtvrté etapě by byla vybudována část pro wellness a sluneční lázně.